دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت پيرامون استاندارد حسابداري شماره 12 افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (تجدید نظر شده) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت پیرامون استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (تجدید نظر شده)

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت پيرامون استاندارد حسابداري شماره 12 افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (تجدید نظر شده) دانلود پاورپوينت پيرامون استاندارد حسابداري شماره 12 افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (تجدید نظر شده)
23اسلاید
چکيده محتواي فايل:
استاندارد حسابداري شماره 12

افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
(تجدید نظر شده)
هدف
هدف این استاندارد، تعيين الزامات افشا در صورتهای مالی واحد تجاری برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که وضعیت مالی، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري ممکن است تحت تأثير وجود اشخاص وابسته، و معاملات و مانده حسابهاي فيمابين قرار گرفته باشد.
دامنه کاربرد
این استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفته شود:
الف. تشخيص روابط و معاملات با اشخاص وابسته،
ب. تشخيص مانده حسابهای فيمابين واحد تجاری و اشخاص وابسته آن،
ج. تشخيص شرایطی که افشای موارد مندرج در بندهای الف“ و ب“ الزامی می شود، و
د. تعیین افشای لازم درباره موارد مندرج در بندهاي الف“ و ب“.
واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت، درخصوص معاملات با ساير واحدهاي تجاري که مستقيماً و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت مي باشند، در دامنه کاربرد اين استاندارد قرار نمي گيرد، مگر اينکه اوراق سهام يا اوراق مشارکت واحد تجاري گزارشگر به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي باشد.
در صورتهاي مالي يک واحد تجاري، معاملات با اشخاص وابسته و مانده حسابهاي فيمابين با سایر واحدهای تجاری گروه افشا مي شود. در صورتهاي مالي تلفيقي، معاملات با اشخاص وابسته درون گروهي و مانده حسابهاي درون گروهي حذف مي گردد.
شخص وابسته
یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که :
الف. به طور مستقیم، یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه :
1 . واحد تجاری را کنترل کند، یا توسط واحد تجاری کنترل شود، یا با آن تحت کنترل واحد قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای تجاري فرعی و واحدهای تجاري فرعی هم گروه) ،
  1. در واحد تجاري نفوذ قابلملاحظه داشته باشد، يا
  2. برواحد تجاری کنترل مشترک داشته باشد.
ب. واحد تجاری وابسته آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره 20
با عنوان حسابداري سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته“ ) ،
ج. مشارکت خاص آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره 23 با عنوان حسابداري مشارکتهاي خاص“) ،
د. از مديران اصلي واحد تجاري يا واحد تجاري اصلي آن باشد،
ﻫ. خويشاوند نزديک اشخاص اشاره شده در بندهاي الفيا د“ باشد،
و. توسط اشخاص اشاره شده در بندهاي د“ يا ﻫ “ کنترل مي شود، تحت کنترل مشترک يا نفوذ قابل ملاحظه آنان است و يا اينکه سهم قابل ملاحظه اي از حق رأي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار ايشان باشد، و
ز. طرح بازنشستگي خاص کارکنان واحد تجاري يا طرح بازنشستگي خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهاي تجاري تحت کنترل اين گونه طرحها باشد.
معامله با شخص وابسته
انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن است.
خويشاوندان نزديک
خويشاوند نسبي و سببي فرد که انتظار می رود در معامله با واحد تجاری، وی را تحت نفوذ قرار دهد یا تحت نفوذ وی واقع شود که معمولاً شامل خويشاوندان نسبي و سببي طبقه اول تا سوم است.
کنترل
توانایی راهبري سیاستهای مالی و عملیاتی يک واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از فعاليتهاي آن.


دانلود پاورپوینت پیرامون استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (تجدید نظر شده)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حسابداری - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 24

حسابداری - استاندارد حسابداريشماره‌ 24 - هم او که افتتاحیه و اختتامیه همه حسابها و ...

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 12 (افشاي اطلاعات اشخاص ...

دید کلی : دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 12 (افشاي اطلاعات اشخاص ...

حسابداری - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 24

حسابداری - استاندارد حسابداريشماره‌ 24 - هم او که افتتاحیه و اختتامیه همه حسابها و ...

حسابداری - استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 24

حسابداری - استاندارد حسابداريشماره‌ 24 - هم او که افتتاحیه و اختتامیه همه حسابها و ...

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 12 (افشاي اطلاعات اشخاص ...

دید کلی : دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 12 (افشاي اطلاعات اشخاص ...

حسابداری و مدیریت - مقالات و پاور پوینت

استاندارد حسابداري شماره 12. افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (تجدید نظر شده) 24 ...

پاورپوینت درباره مديريت بحران Crisis Management