دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد شیمی فیزیک 1 -اسلاید 246 - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد شیمی فیزیک 1 اسلاید 246

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد شیمی فیزیک 1 -اسلاید 246 فصل اول
گازها و تئوری جنبش مولکولی
هدف: آشنائي با قانون گازهاي ايده آل؛ رفتار گازهاي حقيقي ؛ معادله واندروالس و پديده بحراني
اهداف رفتاري:
- بيان قانون ايده ال
- معادلات مخلوط گاز ايده ال
- معادلات گازهاي حقيقي
- رابطه اثر فشار بر فشار گازها
- مفهوم انرژي پتانسيل بين مولكولي
- نظريه سينتيك گازها
- معادله توزيع ماكسول-بولتزمن
- پديده نفوذ مولكولي
- توزيع انرژي مولكولي
قانون بویل :
واحد های فشار(p)
نقطه سه گانه آب :
قانون شارل – گیلوساک
قانون شارل – گیلوساک در حجم ثابت:
مخلوط گازها
پارامتر های تغییر دهنده حالات فیزیکی یک جسم :
...
فصل دوم
ترموديناميك
هدف: معرفي اصول سه گانه ترموديناميك؛ توابع حالت؛ نتايج نظري و عملي حاصل از آنها
اهداف رفتاري:
- تعريف سيستم و محيط
- مفهوم دما و روشهاي دما سنجي
- معادل مكانيكي كار و گرما
- مفهوم حالت و متغيرهاي حالت
- فرايند برگشت پذير و برگشت ناپذير
- توابع حالت
- مفهوم کار و مبادله آن
- مفهوم انرژي دروني
- اصل اول ترموديناميك
- تابع انتالپي
- ضريب ژول – تامسون
- ظرفيت گرمائي
- انبساط آدياباتيك
- محاسبه كار در طي تحولات مختلف
- ظريف حرارتي گازها؛ مايعات و جامدات
فصل سوم
ترمو شيمي
هدف: كاربردهاي اصل اول ترموديناميك در شيمي
اهداف رفتاري:
- تعريف گرماي واكنش
- گرما در حجم و گرما در فشار ثابت
- تغييرات آنتالپي
- حالت استاندارد
- رابطه بين گرما در حجم ثابت و گرما در فشار ثابت
- گرماي نهان
- انتالپي تشكيل استاندارد
- انرژي پايداري
- انرژي شبكه بلوري
فصل چهارم
اصل دوم و سوم ترموديناميك
هدف: معرفي اصول دوم و سوم و كاريردهاي آن
اهداف رفتاري:
- تبديل گرما به كار و بازده تبديل
- ماشين گرمائي غير ممكن
- تبادلات خودي و غير خودي
- سيكل كارنو
- آنتروپي و تغييرات آن
- كاربرد اصل دومدر سيستم مجزا
- مفهوم ذره اي آنتروپي
- تغييرات آنترو پي در برخي از فرآيندها
- اصل سوم ترموديناميك
فصل پنجم
معادلات اساسي در ترموديناميك و کار- انرژی گیبس، انرژی هلمولتز و تعادل
هدف: معرفي كار برگشت پذير و ماكزيمم كار مفيد؛ معادلات ماكسول؛ اثر متغير هاي ترموديناميك روي كميت هاي ترموديناميكي؛ فوگاسيته و ضريب فوگاسيته
اهداف رفتاري:
- محاسبه ماكزيمم كار مفيد
- معادلات اساسي و معادلات ماكسول
- اثر دما روي آنتالپي فرايند
- اثر فشار روي آنتالپي فرايند
- تغيير انرژي آزاد
- تعريف پتانسيل شيميا يی
- مفهوم فيزيكي تغييرات انرژي آزاد
- فوگاسيته و كاربرد آن در گازهاي حقيقي
- ضريب فوگاسيته و محاسبه آن
فصل ششم
تعادلات شيميائي و قانون جابجاشدن تعادل

هدف: معرفي مفهوم تعادل شيميائي؛ ثابت تعادل و كاربردهاي آن
اهداف رفتاري:
- مفهوم تعادل و ثابت تعادل
- محاسبه ثابت تعادل يك فرايند شيميائي
- تعادلات در فرايند هاي گازي
- قانون اثر جرم
- اثر دما روي تعادلات
- اثر فشار روي تعادلات
- اثر تغيير غلظت روي تعادلات
- تعادل در واكنشهاي غير همگن
و سایر عناوین توضیحات و فرمولها ...


پاورپوینت


در


مورد


شیمی


فیزیک


1


گازها


و


تئوری


معادلات


اساسی


در


ترمودینامیک


و


کار


تعادلات


شیمیائی


و


قانون


جابجا


شدن


تعادل


انرژی


گیب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خلاصه ی فصل اول زیست شناسی دهم (زیست شناسی دیروز،امرو،فردا)

... و پاورپوینت و ... در ... فیزیک شاید مورد نیاز شما باشد... نکات و توضیحات در مورد ...

سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی , گزارش تخصصی

سایت اقدام پژوهی - گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان. 1 -با اطمینان خرید کنید ...

فیزیک - haftasemoon.rozblog.com

... (دانشنامه فیزیک تعداد شاخه های فیزیک را ۳۳ مورد ... در شیمی ... 1.44Kb تعداد صفحه:246.

طرح درس شیمی 1 - 2 - shimisalami.rozblog.com

پیرامون معضل باران اسیدی ، به ویژه در مورد ... 246 یکشنبه 1 ... کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ...

قالب پاورپوینت مربع تخته سیاه

تم پاورپوینت در طراحی پاورپوینت ... تقریبا در تمامی حوزه ها مورد ... شیمی; فیزیک;فایل فلش فارسی تبلت به شماره برد. Elink mv706z-v2